Vážení žiadatelia o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ,

dňa 26. mája 2021 sa v Bratislave prostredníctvom online konferencie uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2020/12 zameranej na špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.

Z 56 predložených žiadostí v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2020/12 bolo schválených 12 žiadostí za takmer 2,9 milióna eur (EFRR zdroj).

 

Výsledky výberu projektov ako aj zoznam odborných hodnotiteľov nájdete tu:

pdf

Zápisnica z 10._ SMV

Veľkosť: 451.74 KB
Počet stiahnutí : 227
Dátum pridania: 28.06.2021
pdf

Príloha 4 Zoznam schválených ŽoNFP_INTERREG V-A SK-CZ_2020__12

Veľkosť: 213.73 KB
Počet stiahnutí : 421
Dátum pridania: 28.06.2021
pdf

Príloha 5 Zásobník projektov v rámci ŠC 1.1

Veľkosť: 210.08 KB
Počet stiahnutí : 281
Dátum pridania: 28.06.2021
pdf

Príloha 6 Zoznam neschválených ŽoNFP_INTERREG V-A SK-CZ2020_12

Veľkosť: 231.50 KB
Počet stiahnutí : 382
Dátum pridania: 28.06.2021
pdf

Príloha 6 Zoznam neschválených ŽoNFP_Zastavené konanie_INTERREG V-A SK-CZ2020_12

Veľkosť: 211.18 KB
Počet stiahnutí : 303
Dátum pridania: 28.06.2021
pdf

zoznam_OH

Veľkosť: 389.12 KB
Počet stiahnutí : 201
Dátum pridania: 28.06.2021