Pripravujeme nové programové obdobie a radi by sme Vás požiadali o spoluprácu pri tvorbe Návrhu programového dokumentu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika 2021 – 2027 (ďalej len „program“). Vyplnením dotazníka nám pomôžete posúdiť vhodnosť nastavenia stratégie programu a optimalizovať obsah navrhovaných priorít. V tomto dotazníku by sme Vás radi požiadali o vyjadrenie názoru na navrhované tematické oblasti a aktivity na základe Vašej odbornosti a skúseností (dotazník je otvorený všetkým záujemcom a jeho vyplnenie nie je limitované len pre vybrané inštitúcie či regióny).


Keďže cieľom programu je adresne reagovať na potreby prihraničného regiónu, jeho navrhované tematické zameranie je výsledkom dôkladnej socioekonomickej analýzy tohto územia, a tiež diskusií a odporúčaní expertov z rôznych oblastí.

Dotazník je rozdelený na otázky, ktoré tematicky pokrývajú oblasť životného prostredia, vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu, inštitucionálnej spolupráce a miestnych iniciatív. Obsahuje uzavreté otázky (výber z možností), ktoré sú doplnené otvorenými otázkami. Vyplnenie dotazníka trvá približne 30 minút v závislosti od počtu špecifických cieľov (tematických oblastí), ku ktorým sa vyjadríte. Zároveň Vás prosíme o poskytnutie kontaktných údajov, aby sme sa v prípade doplňujúcich otázok mohli na Vás obrátiť.

Pre vyplnenie dotazníka kliknite na nasledujúci link: https://forms.office.com/r/4Bzr9YzzMa

Dotazník je možné vyplniť najneskôr do 30. júna 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V prípade technických problémov s vyplnením dotazníka sa, prosím, obráťte na administrátora dotazníkového prieskumu (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Ďakujeme Vám za vyplnenie dotazníka a za Váš cenný prínos do procesu ďalšieho programovania!