Správca Fondu malých projektov, Region Bílé Karpaty, v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom, Žilinským samosprávnym krajom, vyhlásil dňa 7. januára 2021 výzvu č. 7/FMP/11b na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A SK-CZ.

Kód výzvy: 7/FMP/11b

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 7.1.2021

Dátum uzavretia: 26.3.2021

Prioritná os: 3. Rozvoj místních iniciativ 

Investičná priorita: 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b)

Špecifický cieľ:  3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Všetky informácie vrátane regionálnej dokumentácie pre túto výzvu nájdete na webových stránkach Správcov:

 

Všetci záujemcovia sa tiež môžu prihlásiť na plánované online semináre pre žiadateľov pre túto výzvu alebo konzultovať svoje projektové zámery s manažérmi Správcov. Všetky potrebné informácie najdete na vyššie uvedených webových odkazoch.​