Správca Fondu malých projektov, Region Bílé Karpaty, v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom, Žilinským samosprávnym krajom, vyhlásil dňa 3. novembra 2020 výzvu č. 6/FMP/6c na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A SK-CZ.

Kód výzvy: 6/FMP/11b

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 3.11.2020

Dátum uzavretia: 11.1.2021

Prioritná os: 2. Kvalitní životní prostředí 

Investičná priorita: Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu 

Všetky informácie vrátane regionálnej dokumentácie pre túto výzvu nájdete na webových stránkach Správcov:

https://www.regionbilekarpaty.cz/  

https://www.regionbilekarpaty.cz/6-vyzva1

https://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/fond-malych-projektov-interreg-sk-cz.html

https://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/aktualne-vyzvy-interreg-sk-cz.html

Všetci záujemcovia sa tiež môžu prihlásiť na plánované online semináre pre žiadateľov pre túto výzvu alebo konzultovať svoje projektové zámery s manažérmi Správcov. Všetky potrebné informácie najdete na vyššie uvedených webových odkazoch.​