Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami, si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09.

Ponúkame Vám na výber z dvoch možností ako sa zúčastniť seminára, a to osobne na adrese:

Dátum a čas konania

Miesto konania

Zameranie seminára

25.08.2020
09:30

Ostrava
Moravskoslezský kraj
28. října 117
Budova F
Místnost F502, 5. patro

seminár pre prijímateľov - výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

10.09.2020
10:00

Trnava
Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
917 01 Trnava
Parlamentná miestnosť na II. poschodí

seminár pre prijímateľov - výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

alebo online formou prostredníctvom linku, ktorý bude zverejnený na stránkach príslušných RPC v deň konania seminára.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na nasledovných stránkach:

Moravskoslezský kraj

Trnavský samosprávny kraj

Semináre pre prijímateľov sú zamerané na prijímateľov, ktorí predložili žiadosti o NFP v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09, avšak vítaní sú všetci tí, ktorí sa budú chcieť zúčastniť.

Odporúčame, aby bola na seminároch pre prijímateľov zabezpečená zo strany prijímateľov aj účasť zamestnanca zodpovedného za verejné obstarávanie.