Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, dáva do pozornosti pripravované online podujatie o cezhraničnej spolupráci, ktoré sa uskutoční dňa 22.4.2020.


LE:NOTRE Institute spolu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Viedenskou technickou univerzitou organizujú fórum LE: NOTRE s hlavnou témou Cezhraničné krajiny.

Pozrite sa na programovú brožúru, kde nájdete podrobný program podujatia a informácie o rečníkoch. 

Vaša účasť na podujatí bude bezplatná.

Staňte sa súčasťou fóra a razeristrujte sa tu.