Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu mimoriadnych opatrení súvisiacich so zabránením šírenia vírusu COVID 19, bol termín 8. zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru, ktoré malo rozhodnúť o schválení projektov predložených v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 ​odložený.  Predpokladáme, že projekty by mohli byť schválené v máji 2020. 

​Akonáhle bude stanovený nový termín zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom oznamu na webovej stránke programu.

Prosíme Vás o trpezlivosť a ďakujeme za Vaše pochopenie. 

Veľa úspechov Vám želá tím STS.