Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika informuje, že dňa 16.3.2020 bola na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (www.mpsr.sk) zverejnená výzva na predkladanie ponúk na zákazku Vypracovanie programového dokumentu Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2021-2027. Termín na predkladanie ponúk je 15.4.2020 do 10:00 hod.

Výzvu na predkladanie ponúk nájdete tu.