Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, v spolupráci s národným orgánom Ministerstvom pro místní rozvoj ČR zverejňuje novú verziu Manuálu prípravy a implementácie projektu, v ktorom boli aktualizované obe časti - časť pre žiadateľa a časť pre prijímateľa.

Nová verzia má číslo 5.0 a je účinná od 5.2.2020.

Manuál prípravy a implementácie projektu verzia 5.0

Manuál prípravy a implementácie projektu - časť pre žiadateľa verzia 5.0

Prílohy Príručky pre žiadateľa verzia 5.0

Manuál prípravy a implementácie projektu - časť pre prijímateľa verzia 5.0

Prílohy Príručky pre prijímateľa verzia 5.0

Jednotlivé súbory nájdete na stiahnutie aj v časti Dokumenty.