Správca Fondu malých projektov, Region Bílé Karpaty, v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom, Žilinským samosprávnym krajom, vyhlásil dňa 8. januára 2020 piatu výzvu na predkladanie projektových žiadostí Fondu malých projektov v rámci programu.

Kód výzvy: 5/FMP/11b

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 8.1.2020

Dátum uzatvorenia: 9.3.2020

Prioritní osa 3: Rozvoj miestnych iniciatív

Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov.

Všetky informácie vrátane regionálnej  dokumentácie pre túto výzvu nájdete na webových stránkach Správcov:

http://www.regionbilekarpaty.cz

http://regionbilekarpaty.cz/5-vyzva1

http://www.regionzilina.sk/

http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/vyzva-predkladanie-zonfp-12.html

Všetci záujemcovia sa takisto môžu prihlásiť na plánované semináre pre žiadateľov pre túto výzvu. Všetky potrebné informácie nájdete takisto na horeuvedených webových linkoch.