Vážení žiadatelia o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, dňa 16. a 17. septembra sa v Demänovskej Doline uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 zameranej na špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.

Zo 47 predložených žiadostí v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 bolo schválených 20 žiadostí za takmer 3,2 milióna eur (EFRR zdroj).

Výsledky výberu projektov ako aj zoznam odborných hodnotiteľov nájdete tu: