Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o úprave začiatku seminára pre žiadateľov plánovaného na 29.5.2019 v Trnave.

 

Začiatok seminára sa posúva z 9:00 na 10:00.

Podrobnosti o všetkých pripravovaných seminároch nájdete na týchto odkazoch:

https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/novinky/339-seminare-pre-ziadatelov-k-aktualne-vyhlasenej-vyzve-c-interreg-v-a-sk-cz-2019-11

https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/novinky/336-seminare-pre-ziadatelov-k-aktualne-vyhlasenej-vyzve-c-interreg-v-a-sk-cz-2019-10-seminare-pre-prijimatelov-ktori-predlozili-ziadosti-o-nfp-v-ramci-vyziev-interreg-v-a-sk-cz-2018-05-a-interreg-v-a-sk-cz-2018-06