Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami, si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásenú výzvu č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11.


Ponúkame Vám nasledovné možnosti výberu dátumu a miesta konania seminára:

28.5.2019
10:00
Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Místnost č. 045A
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
seminár pre žiadateľov - výzva
INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
29.5.2019
10:00
Trnava
Trnavský samosprávny kraj
Parlamentná miestnosť na II. Poschodí
Starohájska 10
917 01  Trnava
seminár pre žiadateľov - výzva
INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
24.6.2019
10:00
Ostrava
Moravskoslezský kraj
budova F502 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava
seminár pre žiadateľov - výzva
INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
25.6.2019
9:30
Žilina
Žilinský samosprávny kraj/
kongresová sála
Komenského 48
011 09 Žilina
seminár pre žiadateľov - výzva
INTERREG V-A SK-CZ/2019/11


Prihlasovací formulár na semináre a pozvánku nájdete na stránkach jednotlivých regionálnych poradenských centier:

Ostrava (Moravskoslezský kraj) https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=3357 alebo https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/interreg-v-a---slovenska-republika---ceska-republika-101365/

Trnava (Trnavský samosprávny kraj) https://www.trnava-vuc.sk/skolenia-a-seminare

Brno (Jihomoravský kraj) https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=352139&TypeID=2

Žilina (Žilinský samosprávny kraj) http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/skolenia-seminare.html