Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami, si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásenú výzvu č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a semináre pre prijímateľov, ktorí predložili žiadosti o NFP v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06.

 Ponúkame Vám nasledovné možnosti výberu dátumu a miesta konania seminára:

Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

25.4.2019
10:00

Žilina
Žilinský samosprávny kraj 
Kongresová sála
Komenského 48
Žilina

seminár pre prijímateľov - výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

26.4.2019
9:30

Ostrava
Moravskoslezský kraj
Multifunkční sál
budova G
Zelená 2824/40A
702 18 Ostrava

seminár pre prijímateľov - výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

20.5.2019
10:00

Zlín
14|15 Baťův institut
Sál A
Vavrečkova 7040
761 90 Zlín

seminár pre žiadateľov - výzva INTERREG V-A SK-CZ/2019/10

21.5.2019
9:30

seminár pre prijímateľov - výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

22.5.2019
9:30

Trenčín
Trenčiansky samosprávny kraj
Kongresová sála
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

seminár pre žiadateľov - výzva INTERREG V-A SK-CZ/2019/10

23.5.2019
9:30

seminár pre prijímateľov - výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

28.5.2019
10:00

Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Místnost č. 045A

seminár pre žiadateľov - výzva INTERREG V-A SK-CZ/2019/10

29.5.2019
10:00

Trnava
Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
917 01  Trnava
Parlamentná miestnosť na II. Poschodí

seminár pre žiadateľov - výzva INTERREG V-A SK-CZ/2019/10

Prihlasovací formulár na semináre a pozvánku nájdete na stránkach jednotlivých regionálnych poradenských centier:

Ostrava (Moravskoslezský kraj) https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=3357 alebo https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/interreg-v-a---slovenska-republika---ceska-republika-101365/

Trnava (Trnavský samosprávny kraj) https://www.trnava-vuc.sk/skolenia-a-seminare

Brno (Jihomoravský kraj) https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=352139&TypeID=2

Trenčín (Trenčiansky samosprávny kraj) https://www.tsk.sk/regionalne-poradenske-centrum-sk-cz/skolenia-a-seminare.html?page_id=432499  

Zlín (Zlínksy kraj) https://www.kr-zlinsky.cz/interreg-v-a-slovenska-republika-ceska-republika-cl-3528.html

Žilina (Žilinský samosprávny kraj) http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/skolenia-seminare.html

Semináre pre prijímateľov sú zamerané na prijímateľov, ktorí predložili žiadosti o NFP v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06, avšak vítaní sú všetci tí, ktorí sa budú chcieť zúčastniť.

Odporúčame, aby bola na seminároch pre prijímateľov zabezpečená zo strany prijímateľov aj účasť zamestnanca zodpovedného za verejné obstarávanie.