Centrum pre regionálny rozvoj ČR aktualizovalo mzdové sadzby typových pozícií pre pracovníkov v projektoch podporených z programov Európskej územnej spolupráce.


Aktualizované boli maximálne hodinové sadzby typových pozícií pre programy Interreg. K aktualizácií došlo v dôsledku rastu hrubej nominálnej mzdy v roku 2018. 

Prehľad maximálnych hodinových sadzieb bez odvodov zamestnávateľa na sociálne a zdravotné poistenie pre pracovníkov v projektoch podporených z programov cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce zamestnaných na HPP/DPP/DPČ nájdete tu.

Mzdové limity pre partnerov z ČR sú platné od 1.3.2019.