Vážení žiadatelia, z dôvodu množiacich sa otázok týkajúcich sa oprávnenosti vysokých škôl v rámci špecifického cieľa 2.2. Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území pre výzvu č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07  si Vás touto cestou dovoľujeme informovať, že v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 vysoké školy zo Slovenska a Česka nie sú oprávnenými žiadateľmi. Školy a vzdelávacie inštitúcie sú oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/08.