Rodinné dovolenky sú vždy spojené s veľkými zážitkami a zábavou. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že pre Vás pripravíme súťaž! Ak si žiakom základnej alebo strednej školy a chystáš sa toto leto na dovolenku v Európe, neváhaj a zapoj sa do našej fotosúťaže.

Vyhodnotenie fotografií a odovzdanie cien prebehne 15.septembra na oslavách Dňa Európskej spolupráce. Pripoj sa k nám v prístave Petrov na Baťovom kanáli. Pripravili sme množstvo športových a zábavných atrakcií pre deti aj dospelých.

Podmienky súťaže:

Každý súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť iba s jednou, vlastnou fotografiou. Súťažná fotografia sa musí vzťahovať k téme súťaže: „Moje letné dobrodružstvo“. Autor fotografie musí byť žiakom základnej alebo strednej školy na území Slovenskej alebo Českej republiky. Odporúčaná maximálna veľkosť fotografie je 2 MB. Prihlásením sa do súťaže vyplnením registračného formuláru autor súhlasí s verejným vystavením prihlásenej fotografie a zároveň vyjadruje súhlas s použitím fotografie pre potreby propagácie programu Interreg V-A SK-CZ. Výsledky súťaže budú zverejnené na našej webovej stránke a výhercov budeme kontaktovať telefonicky. Maloletý výherca si musí prísť prevziať cenu so zákonným zástupcom. V prípade, že má súťažiaci menej ako 16 rokov, je potrebné požiadať zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním osobných údajov.

Registračný formulár:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe29-iFkYTpaWPAWfJ6btxjsWZH2DAE1i3NNi8sE3YuboV--A/viewform?usp=sf_link