Vážení žiadatelia, v súvislosti s blížiacim sa termínom uzatvorenia výziev na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 si vám dovoľujeme oznámiť, že v prílohe č. 4b žiadosti o NFP – Test podniku v ťažkostiach pre českých partnerov bol identifikovaný chybný vzorec, na základe ktorého mohol test nesprávne vyhodnotiť zadané údaje a poskytnúť tak nesprávny výsledok. Z uvedeného dôvodu riadiaci orgán zverejňuje uvedenú prílohu so správnym vzorcom a zároveň prosíme všetkých potenciálnych žiadateľov, aby ho pri predkladaní svojich žiadostí o NFP vypĺňali.