Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program Interreg V-A SK-CZ (ďalej len „RO“) zverejňuje aktualizáciu vzoru Zmluvy o NFP pre projekty predložené a schválené v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 a INTERREG V-A SK-CZ/2016/04.

 

RO po dohode s Národným orgánom pristúpil k aktualizácii vzoru Zmluvy o NFP z dôvodu zosúladenia Zmlúv o NFP s platnou legislatívou a programovou dokumentáciou.

Vzory Zmlúv o NFP pre projekty predložené a schválené v rámci prvých štyroch výziev INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 a INTERREG V-A SK-CZ/2016/04: