V stredu, 30. novembra 2022, sa po prvý krát stretli členovia Monitorovacieho výboru pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko na programové obdobie 2021-2027. Monitorovací výbor oficiálne prevzal právomoci Spoločného monitorovacieho výboru z programového obdobia 2014-2020 a tak sa nám otvorila cesta do nového programového obdobia.

V mene Riadiaceho orgánu programu spolupráce INTERREG VA SK-CZ si Vás dovoľujeme informovať, že sídlo Riadiaceho orgánu a Spoločného technického sekretariátu v Bratislave sa v blízkom čase zmení! Odo dňa 16.11.2022 bude RO / STS Bratislava k dispozícii na tejto novej adrese: 

Pribinova 4195/25

811 09  Bratislava

Slovenská republika 

Cezhraničná spolupráca Slovenska a Česka už má svoj nový finančný rámec. Európska komisia schválila program Interreg Slovensko - Česko na nové programové obdobie 2021 – 2027. Z rozpočtu programu vo výške 107 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-českom pohraničí. Úlohu riadiaceho orgánu v programe plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a prvé výzvy vyhlási začiatkom budúceho roka.