Už po siedmykrát organizovali túto jeseň programy INTERREG v celej Európe Deň európskej spolupráce – European Cooperation Day – v skratke EC DAY.