Vážení žiadatelia o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, dňa 2. júna 2020 sa v Bratislave prostredníctvom online konferencie uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci 2 výziev:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, dáva do pozornosti pripravované online podujatie o cezhraničnej spolupráci, ktoré sa uskutoční dňa 22.4.2020.

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu mimoriadnych opatrení súvisiacich so zabránením šírenia vírusu COVID 19, bol termín 8. zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru, ktoré malo rozhodnúť o schválení projektov predložených v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 ​odložený.  Predpokladáme, že projekty by mohli byť schválené v máji 2020. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika ďalej len „Riadiaci orgán“) zverejňuje aktualizáciu Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“).