V mene Riadiaceho orgánu programu spolupráce INTERREG VA SK-CZ si Vás dovoľujeme informovať, že sídlo Riadiaceho orgánu a Spoločného technického sekretariátu v Bratislave sa v blízkom čase zmení! Odo dňa 16.11.2022 bude RO / STS Bratislava k dispozícii na tejto novej adrese: 

Pribinova 4195/25

811 09  Bratislava

Slovenská republika 

Cezhraničná spolupráca Slovenska a Česka už má svoj nový finančný rámec. Európska komisia schválila program Interreg Slovensko - Česko na nové programové obdobie 2021 – 2027. Z rozpočtu programu vo výške 107 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-českom pohraničí. Úlohu riadiaceho orgánu v programe plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a prvé výzvy vyhlási začiatkom budúceho roka.

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ vyhlasuje elektronickú súťaž pre žiačky a žiakov základných a stredných škôl na území Slovenskej Republiky a Českej Republiky. Súťaž s názvom „Staň sa reportérom prihraničia“! sa realizuje v téme „Spoznaj projekty prihraničia a ich prínos pre ľudí“. Úlohou autorov je originálnou formou prezentovať pohľad na slovensko-české cezhraničné projekty a ich priaznivý dopad na rozvoj cezhraničnej oblasti, a to formou fotografie/kresby alebo článku.

SKCZ súťaž

Európska komisia otvára výzvu na predkladanie žiadostí o pilotné projekty cezhraničného riadenia.