Regionálne poradenské centrá

Kontakty Moravskoslezský kraj

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 Ostrava
Web-stránka: www.kr-moravskoslezsky.cz

Kontaktná osoba

Bc. Petr Zajac
Tel.: +420 595 622 725
E-mail:petr.zajac@kr-moravskoslezsky.cz

Kontakty Zlínský kraj

Odbor řízení dotačních programů
Tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
Web-stránka: www.kr-zlinsky.cz

Kontaktná osoba

Mgr. Tereza Změlíková
Tel.: +420 577 043 832
E-mail: tereza.zmelikova@kr-zlinsky.cz

Karel Unzeitlich DiS.
Tel.: +420 577 043 781
E-mail: karel.unzeitlich@kr-zlinsky.cz

Kontakty Jihomoravský kraj

Odbor regionálního rozvoje
Oddělení Evropských dotací
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Web stránka: www.jmk.cz

Kontaktná osoba

Ing. Bohdana Svobodová – vedúca oddělení
Tel.: +420 541 651 452
E-mail: svobodova.bohdana@jmk.cz

Ing. Martina Blatná
Tel.: +420 541 651 307
E-mail: blatna.martina@jmk.cz

Kontakty Žilinský kraj

Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja
Komenského 48
011 09 Žilina
Fax: +421 41 5032 337
Web stránka: www.zask.sk

Kontaktná osoba

Ing. Michal Patúš
Tel.: +421 41 5032 151
E-mail: michal.patus@zilinskazupa.sk

Kontakty Trenčiansky kraj

Odbor regionálneho rozvoja
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín 911 01
Web stránka: www.tsk.sk

Kontaktná osoba

Viera Bírošíková
Tel.: +421 32 6555 413
E-mail: viera.birosikova@tsk.sk

Jana Vanková
Tel.: +421 32 6555 415
E-mail: jana.vankova@tsk.sk

Kontakty Trnavský kraj

Sekcia regionálneho rozvoja
Odbor stratégie a programovania
Oddelenie teritoriálnej spolupráce
Starohájska 10
917 01 Trnava
Fax: +00421 33 5933 379
Web stránka: www.trnava-vuc.sk

Kontaktná osoba

Ing. Ida Antipovová
Tel.: 00421 33 5559 620
E-mail: ida.antipovova@trnava-vuc.sk 

Ing. Darina Javorová
Tel.: 00421 33 5559 625
E-mail: javorova.darina@trnava-vuc.sk