Infobod

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00 Praha 3

Vlastní výkon Infobodu zajišťuje:

Oddělení pro NUTS II Jihovýchod
Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno
Web stránka: www.crr.cz

Kontaktné osoby:

Ing. Tatiana Mifková, PhD. – vedoucí oddělení
Tel.: +420 518 770 227
E-mail: infobod@crr.cz

Manažéri projektu:

Mgr. Šimon Vích
Tel.: +420 518 770 228, +420 731 643 695
E-mail: simon.vich@crr.cz

Ing. Zuzana Orlová
Tel.: +420 518 770 256
E-mail: zuzana.orlova@crr.cz

Mgr. Sabina Langová
Tel: +420 518 770 254/ +420 602 440 071
E-mail: sabina.langova@crr.cz

Mgr.Lucie Vlková
Tel: +420 518 770 255/ +420 605 200 244
E-mail: lucie.vlkova@crr.cz