Ikona
Príloha I.2_Oprávnené subjekty zo SR_verzia 2.0
Ikona
Príloha I.1_Zoznam a definície ukazovateľov výstupov a výsledkov_2.0
Ikona
Príloha I.3_Oprávnené subjekty z ČR
Ikona
Príloha I.2_Oprávnené subjekty zo SR
Ikona
MIP_I_Základné informácie o Programe