Ikona
Príloha I.3_Oprávnené subjekty z ČR
Ikona
Príloha I.2_Oprávnené subjekty zo SR
Ikona
Príloha I.1_Zoznam a definície ukazovateľov výstupov a výsledkov pre každú prioritu a špecifický cieľ
Ikona
MIP_I_Základné informácie o Programe