česky

Publicita

Každý projekt podporený v rámci nášho Programu musí mať zabezpečenú povinnú publicitu. Na tomto mieste nájdete logá Programu a Európskej únie v najpoužívanejších formátoch (jpg, cdr, ai, pdf) a príklady ich použitia.

V jednom súbore sú obe logá - Programu aj EÚ/ERDF tak ako v nasledovnom obrázku:

 Bitmapový obrázok - JPG farebné č/b
 Corel Draw - vektory farebné č/b
 Adobe Illustrator - vektory farebné č/b
 PDF - vektory farebné č/b
 

Zabezpečenie publicity - príklady

 

Vlajka a znak EÚ - pravidlá používania (Príloha č.11a Príručky pre prijímateľa)

Logomanuál OPCS SR-ČR 2007-2013 (Príloha č.11b Príručky pre prijímateľa)

 

Informačný leták k OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 (leto 2012)

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty