česky

Dokumenty pre prijímateľa

 

Pridelenie projektov projektovým manažérom a kontrolórom 2014 - 2020

Pridelenie projektov manažérom a kontrolórom

Zoznam je aktuálny ku dňu 17.1.2018

 

Doklady požadované k preukázaniu splnenia podmienok poskytnutia pomoci:

Dohoda o spolupráci partnerov (Príloha č.1 k Programovému manuálu)

Čestné prehlásenie partnera zo SR (Príloha č.5a Príručky pre žiadateľa)

Čestné prehlásenie partnera z ČR (Príloha č.5b Príručky pre žiadateľa)

 

Doklady požadované k vypracovaniu Zmluvy o poskytnutí FP:

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov (Príloha č.3 k Zmluve o poskytnutí FP)

Podpisové vzory (Príloha č.4 k Zmluve o poskytnutí FP)

 

Ostatné materiály a dokumenty:

Definícia a ukazovateľ dlhovej služby ČR

Stratégia výberu projektov (Príloha č.2 Štatútu a rokovacieho poriadku SMV)

 

Najčastejšie chyby slovenských prijímateľov

 

Pridelenie projektov pracovníkom na STS a kontrolórom:

Pridelenie projektov manažérom a kontrolórom v SR a ČR

Zoznam je aktuálny ku dňu 25.3.2015.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty