česky

Kontakty

Pre bližšie informácie ohľadom otázok týkajúcich sa aktuálnych výziev na predkladanie mikroprojektov alebo akýchkoľvek iných otázok prosím kontaktujte správcov Fondu mikroprojektov:

 
Česká republika:
 
Region Bílé Karpaty
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
Tel. : +420 573 776 055,
Fax : +420 573 776 056

E-mail: info@regionbilekarpaty.cz

Kontaktná osoba: Ing. Soňa Hustáková

www.regionbilekarpaty.cz

 

Slovenská republika:

Trenčiansky samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja
K dolnej stanici 7282/20
911 01 Trenčín
E-mail:  fmp@tsk.sk
Tel: +421 32 6555 413

Kontaktná osoba: Ing. Viera Birošíková

www.tsk.sk

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty