česky

Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče

  • Dátum: 21. 9. 2011
  • Žiadateľ: Masarykovo muzeum v Hodoníně
  • Obdobie: programové obdobie 2007 - 2013

V meste Holíč sa počas mesiacov apríl až august uskutočnila výstava Holíčskej fajansy a kameniny.

 

Začiatok výroby Holíčskej fajansy siaha do obdobia 1736-1743, kedy František Štefan Lotrinský založil kráľovskú manufaktúru na výrobu fajansového riadu. Fajansový riad sa nachádzal nielen na cisárskom dvore vo Viedni, ale aj na hradoch, zámkoch a kaštieľoch celej monarchie Rakúska – Uhorska. Podpornými akciami zrealizovanej výstavy v Holíči boli koncert barokovej hudby a večery venované literatúre, hudbe a tancu.

Výstava na Holíčskom zámku bola realizovaná v rámci projektu „Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče“, ktorého realizácia bola podporená z Operačného programu cezhraničnej spolupráce v rámci oblasti podpory 1.2 Spolupráca a sieťovanie. Hlavným cieľom projektu je nadviazanie nových kontaktov a sietí medzi regionálnymi a miestnymi inštitúciami v kultúrno - spoločenskej oblasti prostredníctvom prepojenia histórie miest Holíča a Hodonína. Partnermi na projekte sú: Masarykovo muzeum v Hodoníně, Mesto Holíč, Mesto Hodonín, Regionálna rozvojová agentúra Skalica.

Vystavená expozícia fajansy v Mestskom múzeu v Holíči
Vystavená expozícia fajansy v Mestskom múzeu v Holíči

Ukážka vystavených obrazov
Ukážka vystavených obrazov

Vystavená zbierka fajansy
Vystavená zbierka fajansy

Popis výroby fajansy
Popis výroby fajansy

Vystavená zbierka mincí
Vystavená zbierka mincí

Pohľad na zámok v Holíči
Pohľad na zámok v Holíči

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty