česky

Putovná výstava o zrealizovaných projektoch

Tu si môžete stiahnuť prenosnú výstavu o zrealizovaných projektoch v rámci programu IS INTERREG IIIA SR-ČR programovacieho obdobia 2004-06

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty