česky

Projekty EÚ ako náplaste na tvári histórie

FOKUS Sekcie programov regionálneho rozvoja - výber projektov podporených v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty