česky

Brožúra o zrealizovaných projektoch

Inšpirujte sa k tvorbe vlastných spoločných projektov v rámci cezhraničnej spolupráce. Príklady projektov uvedené v brožúrke boli realizované počas programovacieho obdobia 2004-06.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty