česky

Blíž k přírodě - Blíž k sobě

Na jar v roku 2008 vznikla myšlienka užšej spolupráce medzi predstaviteľmi samosprávy mesta Vsetín a obce Pruské. Výsledkom tohto snaženia bolo spracovanie projektového zámeru pod názvom „BLÍŽ K PŘÍRODĚ - BLÍŽ K SOBĚ“ a následné podanie spoločnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Mesto Vsetín v spolupráci s obcou Pruské boli v tomto spoločnom snažení úspešní a projekt bol podporený celkovou sumou 712 543,- € (21 466 070,- Sk) pre všetkých partnerov. Žiadateľom a lídrom projektu je mesto Vsetín. Obec Pruské je hlavným cezhraničným partnerom projektu. Na realizácii projektu participuje ďalších 11 partnerov – materské školy a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti oboch projektových partnerov. V Pruskom Základná škola s Materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom, vo Vsetíne to sú: Základná škola Rokytnice a Luh a materské školy Ohrada, Benátky, Jasenka, Luh, Na Kopečku, Rokytnice, Sychrov a Trávníky. V utorok 13. januára 2009 sa vo Vsetíne po prvý krát stretli zástupcovia 13 partnerov projektu „BLÍŽ K PŘÍRODĚ - BLÍŽ K SOBĚ“, aby rokovali o spoločnom postupe pri jeho realizácii.“ napsal Mgr. Ján Šatka, ředitel ZŠ s MŠ v Pruském na www.obecpruske.sk v roce 2009.

Tři projektové roky při pilné práci odplynuly jako voda ve vsetínské Bečvě a celý krásný projekt se blíží ke svému závěru. Do konce roku 2011 se sejdou zástupci všech partnerů projektu na závěrečné konferenci, aby bilancovali a rekapitulovali výsledky, zážitky, úspěchy i problémy, které je při realizaci potkaly. Již před ukončením projektu je však ze všech dílčích aktivit zřejmé, že hlavní cíl projektu – „využití prostředí školních zahrad mateřských a základních škol ve Vsetíně i v Pruském pro výchovu, výuku i odpočinkovou činnost dětí i zaměstnanců, k prohlubování vztahů mezi mateřskými a základními školami v socio-kulturní oblasti, v oblasti individuálního rozvoje dětí, navazování nových vztahů i relaxaci. Společný prostor vybavený přírodními prvky by měl být dále rovnocenně využíván
k setkávání se zahraničními partnery (děti, učitelky, rodiče), k udržování společných tradic, k porozumění příbuznému slovanskému jazyku již od útlého věku dětí a k výměně zkušeností při environmentální výchově dětí“ – byl naprosto nenásilnou formou beze zbytku naplněn.

Prvotní nervozita doprovázející seznamování dětí i zaměstnanců škol na obou stranách hranice byla brzy překonána a zhodnotila se v nových krásných přátelstvích. Obnovené školní zahrady a nově vybudované relaxační a sportovní plochy umožnily pestrou paletu společných družebních a interaktivních aktivit. Mezi nejatraktivnější patřily jednoznačně výměnné pobyty pro MŠ (zahradní show, společné spaní v mateřské škole, běh kolem mateřské školy, mezinárodní akademie mateřských škol, Valašsko-slovenské muzicírování, česko-slovenské kulturní dopoledne ve Vsetíně a dny plné her v Pruském) i pro ZŠ (aktivity „Poznáváme region Valašsko“ s výcvikem horolezectví a záchranářství, zimní turistika na chatě Javorník s lyžařským výcvikem, ecoworkshop na téma Člověk a příroda v rovnováze na zahradě s naučnou stezkou u ZŠ Rokytnice nebo „Valašsko – kraj cykloturistiky“ ve Vsetíně a okolí a série eko-dnů či aktivita „Tancujeme folklór“ v Pruském). Dvoje vánoční svátky obohatily občanům ve Vsetíně i v Pruském děti z mateřských škol a žáci základních škol společným česko-slovenským vánočním vystoupením.

K velmi oblíbeným aktivitám mezi dětmi na základních školách patřilo elektronické vzdělávání. Do režimu on-line byl dne 31.05.2011 spuštěný společný e-learningový portál „Škola Slovanskej vzájemnosti“. Je rozdělený na jednotlivé kurzy, které žáci z Pruského a ze Vsetína postupně v průběhu dvou let zpracovávali, a to 1. Naše místní geografie, 2. Naše místní historie, 3. Naši významní představitelé, 4. Řeč, kterou mluvíme, 5. Dědictví otců a 6. on-line test „Otestujte se“ ze všech absolvovaných kurzů. Hotový e-learningový kurz je umístěn na http://www.vsetin-pruske.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200083&id=1248 na odkazu http://zspruske.sk/moodle.
Nezapomnělo se ani na zachovávaní kulturního dědictví obou národů – společné kořeny, kultura a tradice, které zastřešila Škola Slovanskej vzájomnosti a Bielokarpatská akadémia ľudových umení a technológií.

Všechny informace a bohatou fotodokumentaci najdete na webové stránce projektu www.vsetin-pruske.eu , která byla vytvořena a naplňovaná z finanční podpory projektu.

Zpracovala: Ing. Jana Janovská, vedoucí projektu a vedoucí odd. školství města Vsetín

 


Česko-slovenské dopoledne


Nově vybudovaná zahrada u MŠ Ohrada


Zahrada MŠ Luh


Práce na revitalizaci zahrady MŠ Jasenka


S maskotem Běhu kolem MŠ Benátky


Využití nové terasy v MŠ Na Kopečku


Zahrada MŠ Rokytnice slouží dětem


MŠ Sychrov na mezinárodní akademii MŠ


Zahrada u MŠ Trávníky


Dokončení relaxačního zákoutí v ZŠ Luh


Areál zahrady u ZŠ Rokytnice (zde na foto: záhonky, lanová pyramida, naučná stezka, kompostovník, mokřad, suchá mez, lavičky a přírodní ohniště, chodníčky…)


Detské ihrisko - Pruské


Detský kútik s lavičkami - Pruské


Telocvična v prírode - Pruské


Otvorenie viacúčelového ihriska v Pruskom prezidentom SR

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty