česky

Prvostupňová kontrola

Prvostupňová kontrola pre slovenských partnerov

Odbor kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce
Oddelenie kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce SK-CZ a SK-AT
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Račianska 153/A, P. O. Box 1, 830 03  Bratislava 33
www.mpsr.sk, www.sk-cz.eu


Kontaktné osoby:


Mgr. Martin Hudzík - vedúci oddelenia
Tel.: +421 2 583 17 400
E-mail: martin.hudzik@land.gov.sk

Ing. Anna Bugárová
Tel.: +421 2 583 17 361
E-mail: anna.bugarova@land.gov.sk

Ing. Michaela Požgayová
Tel.: +421 2 583 17 293
E-mail: michaela.pozgayova@land.gov.sk

Mgr. Michal Roháč
Tel.: +421 2 583 17 598
E-mail: michal.rohac@land.gov.sk

 

 Prvostupňová kontrola pre českých partnerov

 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00  Praha 3
Web stránka: www.crr.cz

 
Vlastní výkon Infobodu zajišťuje:
Místně příslušnými pobočkami jsou
:


Oddělení pro NUTS II Jihovýchod
Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno

Kontaktné osoby: 

Ing. Tatiana Mifková, PhD. - vedoucí oddělení
Tel.: +420 518 770 227
E-mail: tatiana.mifkova@crr.cz

Manažeři projektu:

Mgr. Šimon Vích 
Tel.: +420 518 770 228, +420 731 643 695 
E-mail:
simon.vich@crr.cz

Ing. Zuzana Orlová, finanční manažer
Tel.: +420 518 770 256
E-mail: zuzana.orlova@crr.cz

Mgr. Iva Paďourková
Tel.: +420 518 770 254
E-mail: iva.padourkova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Střední Morava
Jeremenkova 40B
779 00 Olomouc
Fax: +420 587 337 702

Kontaktné osoby:
Ing. Ivana Šupová - vedoucí pobočky
Tel.: +420 587 337 704
E-mail: supova@crr.cz

Ing. Martina Pohlídalová, projektový manažer
Tel.: +420
587 337 703
E-mail: pohlidalova@crr.cz

Ing. Barbora Voldánová, projektový manažer
Tel.: +420 587 337 705
E-mail: voldanova@crr.cz

Ing. Pavla Pudová, finanční manažer
Tel.: +420 587 337 706
E-mail: pudova@crr.cz

Ing. Jaroslav Fric, finanční manažer
Tel.: +420 587 337 701
E-mail: fric@crr.cz

 

Pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko
28. října 165
709 00  Ostrava
Fax: +420 597 081 425

Kontaktné osoby:
Ing. Lumír Ondřejek - vedoucí pobočky
Tel.: +420 597 081 423
E-mail: ondrejek@crr.cz

Ing. Magdaléna Drescherová, projektový manažer
Tel.: +420 597 081 442
E-mail: drescherova@crr.cz

Ing. Stanislav Masařík, projektový manažer
Tel.: +420 597 081 429
E-mail: masarik@crr.cz

Ing. Irena Kirchnerová, finanční manažer
Tel.: +420 597 081 428
E-mail: kirchnerova@crr.cz

Ing. Gabriela Kozlová, finanční manažer
Tel.: +420 597 081 427
E-mail: kozlova@crr.cz

 

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty