česky

Musí mať žiadateľ vytvorený špeciálny účet na účely prijímania finančných prostriedkov z ERDF alebo môže využívať akýkoľvek svoj už existujúci účet?

Žiadateľ (vedúci partner projektu) môže na účely prijímania prostriedkov ERDF využívať akýkoľvek účet, ktorý však musí byť v mene EUR. Tento účet taktiež musí byť otvorený počas celej dĺžky realizácie projektu a nesmie sa zmeniť.