česky

Môže si žiadateľ vybrať hodnoty merateľných ukazovateľov z inej oblasti podpory než tej, v ktorej predkladá svoju žiadosť o FP?

Pre každú oblasť podpory sú stanovené ukazovatele, z ktorých si žiadateľ musí povinne vybrať indikátory výstupu a výsledku, pričom indikátor dopadu si môže zvoliť ľubovoľný. Vo výnimočných prípadoch a po konzultácii s STS možno použiť aj indikátory z inej oblasti podpory.