česky

Vyžaduje sa v prípade rekonštrukcie líniových stavieb preukázať vlastnícke právo?

Pri rekonštrukcii líniových stavieb (cesty II., III. triedy alebo miestne komunikácie), žiadateľ nemusí preukázať k pozemkom a stavbám vlastnícke ani iné práva.