česky

Uvažujeme o spolupráci viacerých subjektov zo 4 susedných regiónov, a to trnavského, trenčianskeho, brnenského a zlínskeho. Je možné podporiť projekt s participáciou účastníkov z menovaných regiónov ?

Áno je to možné. Podmienkou je, aby na projekte participoval minimálne jeden partner z ČR a jeden partner zo SR za podmienky dodržania princípu tzv. vedúceho partnera.