česky

Je potrebné predložiť uznesenie zo zastupiteľstva obce/kraja o zaistení vlastných zdrojov spolufinancovania projektu už v rámci predkladanej žiadosti o FP alebo je možné tento doklad predložiť neskôr?

Pri podaní žiadosti o FP bude stačiť predloženie uznesenia z rady obce/kraja o zaistení vlastných zdrojov financovania. Uznesenie zastupiteľstva je potrebné predložiť najneskôr pred podpisom zmluvy o poskytnutí FP.