česky

Je možné odovzdať žiadosť o FP osobne aj niekde inde ako v Brne alebo Bratislave?

Žiadosť o FP môžete odovzdať buď v Brne (Infobod) alebo v Bratislave (STS). Nikde inde bohužiaľ nie je možné žiadosť osobne doručiť.