česky

Zverejnenie dokumentov v rámci procesu vypracovania strategického environmentálneho hodnotenia

  • Dátum: 14. 11. 2007

MVRR SR ako Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 zverejňuje verejnosti v rámci procesu vypracovania strategického environmentálneho hodnotenia (tzv. SEA) dokumenty.

MVRR SR ako Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 zverejňuje verejnosti v rámci procesu vypracovania strategického environmentálneho hodnotenia (tzv. SEA) nasledovné dokumenty:

Spolufinancovanie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.