česky

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

  • Dátum: 15. 1. 2008

MVRR SR oznamuje, že rozhodnutím EK zo dňa 21. 12. 2007, číslo C (2007) 6604 bol schválený operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.doc

  • MVRR SR oznamuje, že rozhodnutím EK zo dňa 21. 12. 2007, číslo C (2007) 6604 bol schválený operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

  Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.zip

  • MVRR SR oznamuje, že rozhodnutím EK zo dňa 21. 12. 2007, číslo C (2007) 6604 bol schválený operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013
     

Spolufinancovanie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.