česky

Fond mikroprojektov - výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

  • Dátum platnosti: od 5. 2. 2010 do 24. 3. 2010
  • Kód výzvy: 02/FMP

Region Bílé Karpaty v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o FP (mikroprojektov) v rámci oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektov.

Žiadosti o finančný príspevok musia byť doručené v zalepenej a riadne označenej obálke osobne, doporučenou poštou, kuriérom, a to od 5.2.2010 - 12:00 hodín do 24.3.2010 - 14:00 hodín na nižšie uvedené adresy:


V ČR na adresu administrátora:

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín

V SR na adresu správcu:

Trenčiansky samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja
Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

 

Dokumentácia k výzve:

výzva0210_FMP.pdf

Příručka pro žadatele - FMP.zip

FMP_harmonogram vyziev2010.doc

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty