česky

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

  • Dátum platnosti: od 14. 4. 2008 do 30. 9. 2008
  • Kód výzvy: OPSRCR/2008/01

POZOR: Prijímanie projektov je dočasne pozastavené. Termín spustenia 3. kola prijímania projektov bude zverejnený na webovej stránke.

Prioritné osi:

  • P1: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
  • P2: Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia 

Formulár žiadostí o finančný príspevok + prílohy.zip 

Metodika ZV pro programy spolufinancované ze SF a FS na 2007-2013.pdf 

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.pdf

Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre Slovenských partnerov.pdf

Pravidlá ZV pro programy spolufinancované ze SF a FS na 2007-2013.pdf

Príručka pre žiadateľa + prílohy.zip

Programový manuál + prílohy.zip

Výzva na predkladanie projektov.pdf

 

Zoznamy schválených projektov:

Zoznam schválených projektov na 2. zasadnutí SMV vo Vsetíne 18.-19. septembra 2008

 

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty