česky

Aktuality

<< < 55 56 57

Úvodná konferencia k vyhláseniu výzvy na predkladanie projektov

Dňa 14.4.2008 bude vyhlásená výzva na predkladanie projektov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Úvodná konferencia a oficiálne zahájenie programu sa uskutoční dňa 14. apríla 2008 o 09:30 hod. v hoteli TATRA, ul. gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.
1. 4. 2008

1. zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru

Dňa 28. 2. 2008 sa v kongresovej sále hotela Marrol’s v Bratislave konalo prvé zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR–ČR 2007–2013.
28. 2. 2008

Pracovná ponuka

Spoločný technický sekretariát (STS) v Bratislave na MVRR SR hľadá projektových manažérov Spoločného technického sekretariátu pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 (ďalej len Program) z Českej republiky
15. 1. 2008

Důležité upozornění – ukončeno přijímání žádostí

Prostředky určené na programovací období 2004/06 pro česko - slovenskou hranici byly zcela alokovány. Další žádosti nebudou přijímány (neplatí pro Fond mikroprojektů).
8. 4. 2006
<< < 55 56 57

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty