česky

Aktuality

<< < 44 45 46 47 > >>

Zmena kontaktov regionálneho koordinátora

STS oznamuje kontakty na regionálnych koordinátorov pre Jihomoravský kraj, Česká republika.
6. 5. 2008

Konferencia pri príležitosti vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov

Sekcia: tiskové spravy
Dňa 14.4.2008 sa v hoteli TATRA v Trenčíne konala úvodná konferencia pri príležitosti vyhlásenia výzvy a oficiálneho zahájenia Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika- Česká republika na roky 2007- 2013, na ktorej sa zúčastnili zástupkyňa Európskej komisie ako aj predstavitelia Riadiaceho orgánu a Národného orgánu
17. 4. 2008

Zápis zo zasadnutia SMV zo dňa 28.2.2008

Spoločný technický sekretariát zverejňuje Zápis zo zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru, ktorý sa konal dňa 28.2.2008 v Bratislave.
9. 4. 2008

Informačné semináre pre žiadateľov

STS zverejňuje termíny informačných seminárov pre žiadateľov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom našej stránky.
7. 4. 2008

Úvodná konferencia k vyhláseniu výzvy na predkladanie projektov

Dňa 14.4.2008 bude vyhlásená výzva na predkladanie projektov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Úvodná konferencia a oficiálne zahájenie programu sa uskutoční dňa 14. apríla 2008 o 09:30 hod. v hoteli TATRA, ul. gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.
1. 4. 2008
<< < 44 45 46 47 > >>

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty