česky

Aktuality

<< < 44 45 46 47 48 49 > >>

Oznam pre českých partnerov

V súvislosti s pripravovanou aktualizáciou Príručky pre prijímateľa vás upozorňujeme na zmenu formulára zoznamu deklarovaných výdavkov (soupisky výdajů) pre českých partnerov...
19. 10. 2009

Upozornenie pre prijímateľov

V súvislosti s pripravovanou aktualizáciou Príručky pre prijímateľa vás upozorňujeme na niekoľko drobných zmien pri príprave žiadostí o platbu ...
14. 10. 2009

Aktualizovaný formulár Žiadosti o platbu

V súvislosti s aktualizáciou systému finančného riadenia ŠF a KF zverejňujeme v časti materiály a dokumenty nový formulár žiadosti o platbu.
12. 10. 2009

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o FP pre Fond mikroprojektov

Region Bílé Karpaty v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o FP (mikroprojektov) v rámci oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektov.
5. 8. 2009

Príručka o uplatňovaní rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ

Riadiaci orgán pre OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 informuje žiadateľov o FP, resp. prijímateľov FP o vydaní Príručky uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ.
22. 6. 2009
<< < 44 45 46 47 48 49 > >>

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty