česky

Aktuality

<< < 44 45 46 47 48 49 > >>

Prehľad finančných zdrojov v operačnom programe cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13

STS zverejňuje alokácie finančných zdrojov v jednotlivých oblastiach podpory programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13. Najvyšší záujem žiadateľov v rámci prvého hodnotiaceho kola bol v oblastiach "I.1. Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií" a "I.5. Rozvoj cezhraničného turizmu". V týchto oblastiach bolo aj najviac schválených žiadostí o FP.
15. 12. 2008

Usmernenie k vydávaniu stavebných povolení pre slovenských partnerov

Pokiaľ je slovenským partnerom a súčasne stavebníkom mesto alebo obec, stavebné povolenie musí byť vydané v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona Slovenskej republiky.
26. 11. 2008

Zoznam žiadostí o FP schválených na 2. zasadnutí SMV vo Vsetíne

Spoločný technický sekretariát zverejňuje zoznam schválených projektov z 2. zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru vo Vsetíne.
17. 10. 2008

Výzva na predkladanie žiadostí o FP je pozastavená.

Oznamuje, že vzhľadom k prebiehajúcej aktualizácií programových dokumentov je prijímanie žiadostí o FP v Programe cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 dočasne pozastavené. Spustenie 3. kola prijímania projektov bude zverejnené v časti "Aktuality" na našej webovej stránke.
6. 10. 2008

Druhé zasedání Společného monitorovacího výboru OP CS SR – ČR 2007 – 2013 ve Vsetíně

Dne 18. – 19. 9. 2008 proběhlo ve městě Vsetín již 2. zasedání Společného monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. SMV schválil první projekty česko-slovenské přeshraniční spolupráce. K rozhodnutí o výběru Žádostí o finanční příspěvek bylo předloženo celkem 130 žádostí.
25. 9. 2008
<< < 44 45 46 47 48 49 > >>

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty