česky

Aktuality

<< < 2 3 4 5 6 7 > >>

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2018.
14. 3. 2018

Pridelenie projektov projektovým manažérom a kontrolórom (PO 2014-2020)

RO zverejňuje zoznam projektov v programovom období 2014-2020 s ich pridelením jednotlivým projektovým a kontrolným manažérom.
27. 2. 2018

Podklady zo seminárov pre žiadateľov (Interreg V-A SK-CZ) na vyhlásené výzvy

V uplynulých dvoch týždňoch usporiadal Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ informačné semináre pre žiadateľov, ktorí majú záujem zapojiť sa do výziev č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Osem seminárov sa konalo v štyroch krajských mestách na Slovensku a v Českej republike.
20. 2. 2018

Seminár pre žiadateľov v Zlíne 15.2.2018 - zmena miesta konania

V rámci seminárov pre žiadateľov, ktorý sa bude konať 15.2.2018 v Zlíne, si dovoľujeme upozorniť na zmenu miesta konania seminára.
13. 2. 2018

VÝZVA NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/OH/2018/04

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje „VÝZVU NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV“ pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/OH/2018/04.
13. 2. 2018
<< < 2 3 4 5 6 7 > >>

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty