česky

Aktuality

<< < 2 3 4 5 6 7 > >>

Aktualizácia Manuálu prípravy a implementácie projektu - časť pre žiadateľa

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zverejňuje aktualizáciu Manuálu prípravy a implementácie projektu (verzia 2.3), ktorý je záväzným riadiacim dokumentom a ktorý pozostáva z dvoch častí: časť pre žiadateľa (Príručka pre žiadateľa) a časť pre prijímateľa (Príručka pre prijímateľa). Manuál prípravy a implementácie projektu v základných bodoch popisuje Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, podmienky a postupy ním stanovené.
22. 11. 2017

Harmonogram výziev na rok 2017/2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017 a indikatívny harmonogram výziev pre rok 2018.
2. 11. 2017

Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán zverejňuje informačný dokument, ktorý poskytuje odborný prehľad pri kontrole a implementácií projektov cezhraničnej spolupráce. Dokument je súhrnom tém z oblasti verejného obstarávania, s cieľom uľahčiť orientáciu v danej problematike pri predkladaní dokumentácie z verejného obstarávania na kontrolu.
26. 10. 2017

Program Interreg V-A SK-CZ sa odprezentoval v rámci Dňa európskej spolupráce 2017 (EC Day 2017)

Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika využil príležitosť zorganizovať EC Day v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal začiatkom októbra na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.
18. 10. 2017
<< < 2 3 4 5 6 7 > >>

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty