česky

Aktuality

<< < 2 3 4 5 6 7 > >>

Školenie pre prácu v systéme ITMS2014+ verejná časť – predĺženie termínu registrácie do 13.7.2018

Spoločný technický sekretariát informuje českých prijímateľov o predĺžení termínu registrácie na školenie ITMS2014+ verejná časť do 13.7.2018 vrátane.
9. 7. 2018

Školenie pre prácu v systéme ITMS2014+ verejná časť

Spoločný technický sekretariát informuje českých prijímateľov programu Interreg V-A SK-CZ o pripravovanom školení „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“, ktoré sa uskutoční dňa 18. júla 2018 v Zlíne.
26. 6. 2018

Semináre pre žiadateľov (Interreg V-A SK-CZ) na vyhlásené výzvy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci programu spolupráce.
26. 6. 2018

Informácia pre potenciálnych žiadateľov v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

Vážení žiadatelia, z dôvodu množiacich sa otázok týkajúcich sa oprávnenosti vysokých škôl v rámci špecifického cieľa 2.2. Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území pre výzvu č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07
18. 6. 2018

Veľká letná fotosúťaž

Rodinné dovolenky sú vždy spojené s veľkými zážitkami a zábavou. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že pre Vás pripravíme súťaž! Ak si žiakom základnej alebo strednej školy a chystáš sa toto leto na dovolenku v Európe, neváhaj a zapoj sa do našej fotosúťaže.
13. 6. 2018
<< < 2 3 4 5 6 7 > >>

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty