česky

Prehľad finančných zdrojov v operačnom programe cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13

  • Dátum: 15. 12. 2008

STS zverejňuje alokácie finančných zdrojov v jednotlivých oblastiach podpory programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13. Najvyšší záujem žiadateľov v rámci prvého hodnotiaceho kola bol v oblastiach "I.1. Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií" a "I.5. Rozvoj cezhraničného turizmu". V týchto oblastiach bolo aj najviac schválených žiadostí o FP.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty