česky

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2018

  • Dátum: 22. 8. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2018.

 

Aktualizácia harmonogramu výziev na rok 2018 vyplynula zo spoločného rozhodnutia riadiaceho orgánu a národného orgánu presunúť vyhlásenie výzvy pre špecifický cieľ 2.1 plánované na september 2018 na prvý kvartál 2019. Plánované vyhlásenie výzvy pre špecifický cieľ 1.1 zostáva nezmenené.

 

Harmonogram výziev 2018 - aktualizácia 22.8.2018

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty