česky

Výsledky 5. zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru

  • Dátum: 25. 7. 2018

Vážení žiadatelia o NFP programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, v dňoch 27. a 28. júna sa v Žiline uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov zameraných na vybudovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne (INTERREG V-A SK-CZ/2018/05).

Z 32 predložených projektových žiadostí bolo schválených 16 projektov za takmer 17 miliónov eur. Výsledky výberu projektov ako aj zoznam odborných hodnotiteľov nájdete tu:

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených ŽoNFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Záspica z 5. zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru:

Zápisnica

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty